ما الان هستیم
021-91016695

ثبت نام

بدون نیاز به دفتر کار، یک خط تلفن ثابت حرفه به همراه دایورت به موبایل، تعریف منو و داخلی ، فکس و صندوق صوتی بگیرید و در هر جا و مکان به تماسهایتان پاسخ دهید

تخفیفات

روزها
ساعت
ماه
ثانیه

کد تخفیف

ندارد

قابلیت سرویس

مالکیت دائمی خط بدون نیاز به تمدید

تماس ورودی و خروجی همزمان

فکس اینترنتی

تعرفه رقابتی

  • جهت استعلام و بررسی خط

تمدید اشتراک سرویس تلفن ثابت ابری

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید