ميزان فضا پهناي باند نوع سرور کنترل پنل دامنه پشتیبانی قالب حرفه ای ریسپانسیو هزینه کل
50 MB 50 GB معمولی ir دو هفته 550.000 تومان
100 MB 100 GB پرسرعت ir سه هفته 700.000 تومان
500 MB 500 GB پرسرعت ir یک ماه 800.000 تومان
1 GB 700 GB پرسرعت ir دو ماه 950.000 تومان
1 GB نامحدود قدرتمند ir سه ماه 1300.000 تومان
10 GB نامحدود قدرتمند ir شش ماه 3.000.000 تومان
10 GB نامحدود قدرتمند ir یک سال 5.000.000 تومان