پنل ها پنل پایه پنل تبلیغاتی پنل سازمانی پنل حرفه ای
سطح دسترسی
ارسال پیامک به صورت نظیر از فایل Excel
ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی
ارسال پیامک های طولانی
تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی
امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی
استفاده از پیام های پیش فرض
زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک
امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری
ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی
ارسال به شماره های ایرانسل با تفکیک منطقه
اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه
ارسال بر اساس کلمات کلیدی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال با دکل های BTS ایرانسل
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت
پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
ارسال پیامک و مدیریت سامانه
ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان
ارسال پیامک بین المللی
ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها
نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه
صندوق انتقادات و پیشنهادات
برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک
تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار
افزونه ها
خدمات وب سرویس
خدمات هوشمند هشدار دهنده
دایورت پیامک
ارسال از روی نقشه
ارسال پیام صوتی
راهنما تصویری
پشتیبانی 24 ساعته
شارژ آنلاین اعتبار
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
شماره عمومی 0210002000
شماره عمومی 100009
شماره عمومی 2000145
شماره عمومی 30002349
شماره عمومی 2000145
شماره عمومی 5000515
شماره عمومی 50002040
شماره عمومی 5000245
خط اختصاصی 14 رقمی
تمدید سالانه
تعرفه هر صفحه پیام 11 تومان 11 تومان 11 تومان 11 تومان
قیمت 50.000 تومان 70.000 تومان 90.000 تومان 100.000 تومان
سفارش سفارش محصول سفارش محصول سفارش محصول سفارش محصول