مرور محصولات و خدمات

نمایندگی فروش دامنه های بین المللی

نمایندگان دارای کنترل پنل اختصاصی می باشند و ثبت دومین بلافاصله و بدون واسطه توسط خودشان صورت می گیرد

امکان دسترسی به کنترل پنل کلیه دومین های مشتریان خود را دارند و دسترسی و کنترل کامل روی دومین ها را خواهند داشت

دومین ها کاملا تحت نام و امتیاز شما ثبت می شوند و مشتریان شما به هیچ عنوان ما را پیدا نخواهند کرد

مشتریان (End User) هم دارای کنترل پنل مجزا هستند

هزینه اولیه برای مراحل ایجاد نمایندگی پرداخت هزینه ۳ دامنه باید پیش پرداخت گردد

شما می توانید در زیر شاخه خودتان هم نماینده فروش تعریف کنید که آنها هم بدون واسطه و بدون نیاز شما دومین ثبت کنند
0 تومان + 120,000 تومان هزینه راه اندازی یکبار