مرور محصولات و خدمات

A-50m

فضای میزبانی : 50 مگابایت

پهنای باند : 50 گیگابایت

پنل هاست : Cpanel

سایر امکانات : نامحدود
6,000 تومان سه ماهه
15,000 تومان سالانه
A-100m

فضای میزبانی : 100 مگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

پنل هاست : Cpanel

سایر امکانات : نامحدود
8,000 تومان سه ماهه
25,000 تومان سالانه
A-500m

فضای میزبانی : 500 مگابایت

پهنای باند : 500 گیگابایت

پنل هاست : Cpanel

سایر امکانات : نامحدود
5,000 تومان ماهانه
12,000 تومان سه ماهه
40,000 تومان سالانه
A-1000m

فضای میزبانی : 1 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

پنل هاست : Cpanel

سایر امکانات : نامحدود
7,000 تومان ماهانه
20,000 تومان سه ماهه
60,000 تومان سالانه