1- در قسمت خرید شماره، گزینه ای با نام "محرم" فعال شده است که تمامی کاربران می توانند خط اختصاصی 14 رقمی مورد نظر خود را از اپراتور 1000 انتخاب و درخواست نمایند.

2- در این طرح، برای هر پنل، یک خط فعال خواهد شد.

3- مهلت درج سفارش خط تا 15 محرم خواهد بود.

4- تمامی خطوط پس از اتمام زمان طرح فعال خواهند شد.

5- درج اطلاعات کامل جهت اجرای این طرح الزامی می باشد؛ در غیر اینصورت، خط سفارش داده شده فعال نخواهد شد.

6- این خطوط کاملا اختصاصی بوده و امکان خدماتی نمودن آن پس از فعالسازی وجود خواهد داشت.Thursday, October 15, 2015

« بازگشت