نام دامنه روش محاسبات تعرفه به دلار
.COM USD 11.99
.NET USD 13.99
.ORG USD 13.99
.BIZ USD 11.99
.INFO USD 13.99