امکانات پنل پنل یک ماهه پنل سه ماهه پنل شش ماهه پنل یک ساله
سطح دسترسی
تعداد ساخت آهنگ پیشواز نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه ساخت آهنگ پیشواز رایگان رایگان رایگان رایگان
امکان ایجاد همکار
امکان ارسال تیکت
امکان ارسال پیشنهادات و انتقادات
راهنما
پشتیبانی 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته
نحوه خرید پنل ها آنلاین آنلاین آنلاین آنلاین
امکان ساخت کداپراتورهای ایرانسل ایرانسل ایرانسل ایرانسل
امکان ساخت کداپراتورهای همراه اول همراه اول همراه اول همراه اول
هزینه راه اندازی 35.000 تومان 65.000 تومان 95.000 تومان 190.000 تومان
سفارش سفارش محصول سفارش محصول سفارش محصول سفارش محصول